Katselet mobiililaitteille optimoitua versiota, mutta et näytä käyttävän mobiililaitetta. Klikkaa tästä jos haluat siirtyä normaalille sivustolle.
 

TIETOSUOJASELOSTE  1. REKISTERINPITÄJÄ & YHTEYSHENKILÖ

Ridskolan Caprilli / Laura Erkkola

Kovjoentie 87 66900 Nykarleby

0407380502

www.caprilli.fi

posti@caprilli.fi  1. REKISTERIN NIMI

Ratsastuskoulu Caprillin asiakasrekisteri


  1. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Asiakkaan henkilötiedot kerätään laskutusta ja tiedotusta varten.  1. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ  1. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET (mistä henkilötiedot saatu)

Henkilötiedot saatu asiakkaalta itseltään, huoltajalta tai lähettävältä taholta  1. TIETOJEN VASTAANOTTAJAT

-Ratsastuskoulu Caprilli / Laura Erkkola


7. TIETOJEN SIIRTO EU:n tai ETA:n ULKOPUOLELLE

Ei tiedonsiirtoa


8. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

-Käytetään suojattua internetyhteyttä

- Huolehditaan, että ulkopuolisilta tietokoneelle pääsy on estetty ( salasanasuojaus)

- Huolehditaan, että tiedot eivät tahattomasti katoa, tuhoudu tai vahingoitu

- Huolehditaan, että kaikki henkilöt, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta ja, että tietoja käsitellään ainoastaan työtehtävien yhteydessä sovitussa käyttötarkoituksessa.

- Tietoturvaloukkauksesta ilmoitetaan asiakkaalle ilman aiheetonta viivästystä


9. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA


10. REKISTERÖIDYN YLEISET OIKEUDET(oikeus saada pääsy tietoihin ja ohjeet kuinka oikeutta voi käyttää)

Asiakkaalla on oikeus pyytäessään saada häntä koskevat asiakasrekisteriin tallennetut tiedot


11. MUUT REKISTERÖIDYN OIKEUDET( oikeus tietojen siirtämiseen)

Asiakkaalla on oikeus pyytäessään saada siirtää häntä koskevat asiakasrekisteriin

tallennetut tiedot toiselle toimijalle.
Ridskolan Caprilli, Kovjoentie 87, 66900 Uusikaarlepyy, Puh. 040 7380502

  näytä normaaliversio » Ylös